"LimaLuna", sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya LimaLuna Sanal Mağazacılık A.Ş firmasını ifade eder.

Giriş

LimaLuna’ya kullanıcı olarak başvurduğunuz anda, LimaLuna'yı kullanmak için aşağıdaki Genel Ticari Koşulları kabul etmiş olursunuz (aşağıda "GTK" olarak adlandırılacaktır).

Bu GTK'lar, kullanıcı ile LimaLuna arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

Kullanıcı, LimaLuna’nın hizmetlerinden yararlanma ile ilgili sözleşmeyi idari merkezi Maltepe mah. Yılanlı Ayazma Sok. T.O.San.Sit. No:7/243 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL adresinde olan LimaLuna Sanal Mağazacılık A.Ş ile yapmaktadır.

" LimaLuna ", sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya LimaLuna.com internet platformu ile kurucularını ifade eder. LimaLuna hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu GTK'nı, sözleşme yapıldıktan sonra da, LimaLuna web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak "GTK"nı dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.

1. Konu 1.1. LimaLuna web siteleri kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır: İnternet sitesini incelemek, buradaki makale, video vb. hizmetlerden faydalanmak yapılan yorumları okumak ve izin verilen alanlarda yorum yazmak, görüş paylaşmak ve çevrimiçi alışveriş yapmak. 

2. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1 Üye, LimaLuna’nın 0 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak LimaLuna, LimaLuna web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile LimaLuna’nın etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), LimaLuna web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.  
 
2.2 Üye LimaLuna’nın portalde ve sunulan hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder. 

2.3 LimaLuna, üyelerin şirketlerle ve diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin LimaLuna üzerinden yapacakları işlemlere LimaLuna 'nın katılımı söz konusu olmadığı gibi, LimaLuna işlemlerde taraf da olmaz. Portal üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin portal üzerinden yapacağı işlemlerde gerek şirket ile gerekse diğer üyelerle olan ilişkilerinde LimaLuna sadece iletişim aracını sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez. 

2.4. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.4.1 Üyenin, LimaLuna web sitelerindeki hizmetleri almaya başlamadan önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir. 

2.4.2 Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden LimaLuna’yı derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.4.3 Üye, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.4.4 Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4.5 Üye başvuru sırasında bir şifre seçer ve üye, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. LimaLuna, şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve üyelerden bu şifreyi hiç bir zaman siteye üye girişi dışında sormayacaktır.  

2.4.6 Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, LimaLuna web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. LimaLuna, LimaLuna web sayfalarının kullanımını üyeye açarak 
üyenın bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile LimaLuna arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.   

2.4.7 Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.4.8 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda LimaLuna kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm içeriği derhal yayından kaldıracaktır. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

LimaLuna Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması, ancak kullanıcı, LimaLuna web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında LimaLuna tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.  

Bu işlem, LimaLuna web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, "Robot/Crawler" arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, LimaLuna web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.  

LimaLuna alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır. 

Üye, sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin siteyi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması LimaLuna’ya üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi LimaLuna’nın bu durumda üyenin LimaLuna sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Portalın kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır: 

a) T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar, 

b) LimaLuna web sitelerinin veya diğer kullanıcıların içeriklerinin yayınlanması ve kamuya açılması,

c) Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,

d) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.

3. LimaLuna Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi
LimaLuna, sunulmakta olan hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar. 

4. Sözleşmenin sona ermesi

4.1 Üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbara gerek yoktur, üyelik sonlandırılması internet sitesindeki yazılım kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve LimaLuna web sitelerinde 
kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir. 

4.2 LimaLuna üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:  

Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi, 

LimaLuna web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması), 

Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması. 

4.3  4.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda LimaLuna, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir: 

Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,

İhtar hakkı, 

LimaLuna web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.

5. Üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1 LimaLuna, üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. LimaLuna özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez. 

5.2 Üye, LimaLuna web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir. 

6. Veri koruma

LimaLuna, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak LimaLuna’ya aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle LimaLuna, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). LimaLuna, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.  

LimaLuna 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. LimaLuna bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.   

7. Diğer ve son hükümler

7.1 LimaLuna bu GTK'ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. LimaLuna, GTK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GTK'nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GTK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. LimaLuna üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.   

7.2 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını LimaLuna’ya e-posta olarak aktarabilir veya e-posta gönderebilir. LimaLuna kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak iletebilir.  

7.3 Bu GTK'nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir. 

7.4 İfa yeri, LimaLuna’nın merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, LimaLuna’nın merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.